cTrader Algo

Xây dựng và triển khai hệ thống giao dịch tự động C# trên nền tảng (cTrader) cAlgo với API và GUI thân thiện với người dùng. Có thể truy cập FIX API


Dùng thử cTrader Algo
cTrader cAlgo
Facts
Tùy chỉnh chiến lược giao dịch theo thuật toán
Tùy chỉnh các chỉ báo kỹ thuật
Ngôn ngữ lập trình C#
Các thuật toán cộng đồng miễn phí
Chức năng sao lưu nâng cao
Sử dụng kết hợp với cTrader

cAlgo là một phần mềm giao dịch tự động được sử dụng cùng với cTrader. cAlgo cho phép bạn phát triển các hệ thống giao dịch theo thuật toán và các chỉ báo kỹ thuật tùy chỉnh đề phân thích kỹ thuật bằng cách sử dụng trình soạn thảo mã nguồn và ngôn ngữ C#. Các chỉ báo bạn tạo sẽ xuất hiện cùng với các chỉ báo đã được tích hợp sẵn trong cTrader.

Hãy tải về các chỉ báo và robot tùy chỉnh từ cTDN.com. Các tài khoản demo và live hiện tại có thể tải cAlgo từ khu vực bảo mật của khách hàng bằng cách click vào tab Downloads.

Yêu cầu hệ thống

Cổng khách hàng cTrader yêu cầu Windows 7 trở lên. Bạn cũng có thể sử dụng phần mềm trên Mac OSX.

Tính năng

  • 250+ sản phẩm trên 9 loại tài sản
  • Loại giá Raw+Commission và All-in
  • Máy chủ đặt tại trung tâm dữ liệu LD4 Equinix
  • Giao dịch lô nhỏ
  • Giá level II với độ sâu thị trường đầy đủ
  • Nhiều loại lệnh nâng cao
  • Xử lý lệnh không đồng bộ
  • Giao dịch một chạm
  • Đồ thị có thể tách rời
  • Giao dịch với FIX API