NỀN TẢNG GIAO DỊCH META TRADER 4 CHO IPHONE/IPAD

Để không bỏ lỡ giao dịch, hãy dùng ứng dụng MT4 trên điện thoại để giao dịch với FXPIG™’s Award-Winning Liquidity thuận tiện hơn


Download Metatrader for iPhone / iPad
MetaTrader iOS
Facts
Chi phí hoa hồng và All-in
Thực hiện lệnh nhanh chóng
Đa dạng hơn 300 sản phẩm
Truy cập bất cứ khi nào, bất cứ đâu
Bao gồm tất cả các lệnh
100% Đẩy lệnh

FXPIG™ cung cấp phần mềm giao dịch MT4 iOS cho iPhone/iPad để chắc chắn khách hàng của chúng tôi sẽ không bỏ lỡ cuộc giao dịch nào

Ứng dụng FXPIG™ MT4 iOS tạo điều kiện cho các nhà đầu tư giao dịch liền mạch trên iPhone hoặc iPad. Dễ dàng quản lý các thế, hoặc các lệnh chờ, lệnh dừng và lệnh giới hạn. Đồng thời dễ tùy chỉnh biểu đồ với chỉ số và các loại biểu đồ khác. Với MT4 iOS mọi giao dịch đều trở nên dễ dàng.

Yêu cầu hệ thống

Ứng dụng chỉ tương thích với iOS7.0 +, iPhone, iPad và iPod touch

Trade Forex on the go with your iPhone or iPad!

Features

  • Có hơn 300 sản phẩm
  • Bao gồm nhiều loại tài khoản và phí giao dịch
  • Bao gồm các lệnh giao dịch, bao gồm lệnh dừng và lệnh giới hạn
  • Bao gồm đầy đủ chức năng của đồ thị với hơn 30 chỉ số kỹ thuật
  • Đa dạng đồ thị - Đồ thị nến Nhật, đồ thị Thanh và đồ thị dạng đường
  • Đa dạng khung giờ giao dịch
  • 100% Đẩy lệnh
  • Biểu đồ Real-time
  • Máy chủ Equinix LD4