MetaTrader 5 dành cho Android

Không bỏ lỡ một giao dịch nào. Hãy giao dịch cùng FXPIG™ trên thiết bị Android của bạn.


Download Metatrader 5 for Android
MetaTrader Android
Facts
Chi phí hoa hồng và All-in
Thực hiện lệnh nhanh chóng
Đa dạng hơn 300 sản phẩm
Truy cập bất cứ khi nào, bất cứ đâu
Bao gồm tất cả các lệnh
100% Đẩy lệnh

FXPIG™ cung cấp MetaTrader 5 cho điện thoại thông minh để đảm bảo rằng bạn sẽ không bỏ lỡ một giao dịch nào.

Ứng dụng Android MetaTrader của FXPIG™ cho phép khách hàng giao dịch liền mạch trên các thiết bị thông minh. Bạn sẽ dễ dàng quản lý thế mua bán thông qua các lệnh thị trường, lệnh chờ, lệnh dừng và lệnh giới hạn, cũng như dễ dàng tùy chỉnh bố cục phần đồ thị, bao gồm các chỉ báo và tất cả các loại đồ thị. Với MT5 cho Android, giao dịch trên điện thoại trở nên vô cùng dễ dàng.

Yêu cầu hệ thống

Android 4.0 trở lên

Giao dịch Forex linh hoạt với thiết bị Android của bạn!

Tính năng

  • Hơn 300 loại sản phẩm để giao dịch qua FXPIG™
  • Truy cập được tất cả các loại tài khoản và bảng giá
  • Đầy đủ các loại lệnh, bao gồm cả lệnh dừng và lệnh giới hạn
  • Đầy đủ các tính năng đồ thị với hơn 30 chỉ báo kỹ thuật
  • Các loại đồ thị: nến, thanh, đường
  • Đa dạng khung thời gian
  • Đẩy lệnh STP 100%
  • Đồ thị thời gian thực
  • Máy chủ Equinix LD4 Server