cTrader Copy

cTrader Copy cung cấp dịch vụ sao chép giao dịch, là hệ thống giao dịch mua bán tự động bằng cách sao chép chiến thuật giao dịch của người khác. cTrader Copy cung cấp những công cụ quản lý rủi ro và những bộ hồ sơ chiến thuật chi tiết cho nhà cung cấp chiến thuật, để giúp họ tự tin trình bày sản phẩm của mình. Đây là một giải pháp tối ưu, và được thiết kế cho mục đích đầu tư mà không cần cam kết.

cTrader Copy
Facts
Thu hút và chuyển đổi người dùng thành các nhà đầu tư tiềm năng
Là phương pháp giữ chân các nhà giao dịch đã từng thất bại với chiến thuật đầu tư của chính mình
Cung cấp hàng loạt những chiến thuật thực tiễn và tối ưu để họ lựa chọn
Kích thích nạp tiền nhiều
Tăng số lượng giao dịch

cTrader Copy được xem như là một tấm gương của phần mềm giao dịch. cTrader trước đây có một tên gọi khác là cMirror. có chức năng như một nền tảng đầu tư linh hoạt và hội tụ đầy đủ tính năng của cTrader.

Bất kỳ nhà giao dịch nào cũng có thể trở thành nhà cung cấp chiến lược đai tài. Các nhà chiến thuật có thể thực hiện một buổi broadcast để chia sẻ thông tin liên quan đến chiến thuật giao dịch với những người theo dõi họ . Bên cạnh đó nhà chiến thuật sẽ được hưởng phí hiệu suất, quản lý và khối lượng . Ngược lại, các nhà đầu tư có cơ hội để khám phá những chiến thuật thực tiễn nhất, sao chép và không lo ngại về sự trói buộc của cam kết nào.

Lợi ích cho
nhà cung cấp chiến thuật

  • Đa dạng hơn 300 sản phẩm
  • Phí hoa hồng và bảng giá All-in
  • Máy chủ đặt ở LD4 Equinix trung tâm dữ liệu
  • Giao dịch Microlot
  • Độ sâu thị trường cấp II

Lợi ích cho
nhà đầu tư

  • Chỉ cần sao chép những chiến thuật tối ưu đã sử dụng trên nền tảng cTrader
  • Dễ điều khiển, có thể bắt đầu và kết thúc sao chép bất kì lúc nào
  • Quá trình mang tính minh bạch hoàn toàn thông qua lịch sử và các thế giao dịch
  • Full transparency, showing complete history and open positions
  • Những chiến thuật đúng đắn sẽ được giải thích một cách chi tiết qua phân tích biểu đồ

Những lợi ích của khi giao dịch qua cTrader Copy của FXPIG™?

Phân tích nâng cao

Biểu đồ luôn thể hiện đầy đủ TIME Weighted ROI, Số dư và Equity . Bên cạnh đó, biểu đồ còn trình bày những ký tự giao dịch và Lịch sử Người theo dõi. Biểu đồ có thể được điều chỉnh theo các khoảng thời gian cụ thể. Những hồ sơ chiến lược sẽ bao gồm bản thống kê chi tiết để cung cấp thông tin hữu ích và mang lại cái nhìn phong phú về xu hướng hành vi và thực hiện giao dịch.

Chiến thuật hồ sơ

Những nhà cung cấp chiến thuật có thể sáng tạo tạo ra bộ hồ sơ chiến thuật chi tiết để tăng sức ảnh hưởng của họ. Bộ hồ sợ thêm vào phần mô tả chi tiết để hỗ trợ thông tin chiến thuật được rõ ràng hơn. Mỗi chiến thuật sẽ có đường link liên kết riêng, khuyến khích chia sẻ cho những nhà đầu tư bên ngoài nền tảng cTrader

Equity to Equity copying

Các nhà đầu tư có thể bắt đầu mở ra các thế bằng cách sử dụng một chiến thuật đầu tư trước đó. Chiến thuật sao chép sẽ dựa trên tỉ lệ vốn cổ phần và dựa trên số tiền được phân bổ cho chiến lược đó. Các nhà đầu tư có thể cài đặt lệnh cắt lỗ vốn đầu tư để dừng việc sao chép lại khi vốn đầu tư có dấu hiệu đi xuống.

Favories

Các nhà đầu tư có thể bookmark (lưu lại) những chiến thuật mà họ yêu thích để có thể xem lại bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó tất cả những chiến thuật sẽ dễ dàng heo dõi, liệt kệ hoặc dùng để tham khảo và chỉnh sửa.

Cơ cấu chi phí

Hoa hồng dựa theo khối lượng

Những nhà cung cấp chiến thuật có thể thay đổi hoa hồng dựa trên khối lượng giao dịch của những nhà đầu tư đã sử dụng chiến thuật của họ . Khối lượng fees sẽ tùy thuộc vào các thế, và sẽ bị đánh fee khi mở và khi đóng các thế.

Hiệu suất và quản lý

Nếu một chiến thuật được sử dụng bởi nhà quản lý tiền và nhận được phần trăm lợi nhuận từ khách hàng của họ. Thì các nhà quản lý tiền cũng sẽ được hưởng một số tiền được quy định từ các nhà đầu tư